Danilo M. Vuksanović

Izmeštanje se ostvaruje usmerenjem na neistražena polja duha. Naročito šake njegovih figura ukazuju na tajnu i na večiti nemir ljudskih “igara”.