Dragan Bartula – biografija

portret

Dragan Bartula je rođen 1959. godine u Sokolcu. Studirao je sociologiju u Sarajevu i pedagošku akademiju u Šapcu. Osnivač je galerije “Mina Karadžić” u Loznici. Član je udruženja likovnih umetnka Srbije (ULUS) i udruženja likovnih stvaralaca Šapca (ULSŠ).

Radio je kao scenograf veći broj pozorišnih predstava. Od 1985. godine, samostalno je izlagao 34 puta, imao oko 150 grupnih žiriranih izložbi i učestvovao na preko pedeset umetničkih kolonija u zemlji i inostranstvu.

Više puta je nagrađivan za svoj umetnički rad.

Studijska putovanja: Makedonija, Italija, Švajcarska, Nemačka..

Živi i radi Loznici.