Adam Puslojić

U Bartulinoj novoj figuraciji i emblenu prepoznajemo i Poloka (crteži o mitovima) i Bejkona (deformacija likova u pokretu)ali on ima akcenata Peđe i Tabakovića , etno melodiju naših bajalica i inkatacija ..